TẦNG 4

 • DIỆN TÍCH SÀN
  10,996 m2
 • CHIỀU CAO TRẦN
  6 m
 • TẢI SÀN
  200 kg/m2
 • ĐỘ SÁNG
  500 lux
 • PANTRY
Với mặt tiền bằng kính và tường xây, khối văn phòng Republic Plaza mang lại đến một không gian mở nhằm xúc đẩy hiệu quả công việc. Không những thế, khối văn phòng Republic Plaza còn nằm ngay bên trên khu Trung tâm thương mại, và ngay bên dưới co-working space trên tầng mái.